Kind

De IK BEN OKÉ training is bedoeld voor alle kinderen die wat ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied. Het is een cognitieve training afgestemd op de sensitieve kinderen en er wordt gewerkt met herkenbare verhalen, ontspanningsoefeningen, spelletjes, kijken naar wat je voelt en denkt, de zintuigen en overprikkeling, de stressladder.
Ik werk met voorkeur individueel met een kind, maar de training kan ook in kleine groepjes met meerdere kinderen worden gevolgd.

De kinderen worden weerbaarder door de cursus en komen lekkerder in hun vel te zitten.
-Ze gaan zichzelf beter begrijpen.
-Ze leren hoe je handige oplossingen kunt verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt.
-Ze leren positief te denken.
-Ze leren hun eigen kwaliteiten kennen.
-Ze leren de aandacht beter bij zichzelf te houden en zich bewust te worden van de prikkels om hen heen.
-Ze kunnen na afloop anderen meestal beter begrijpen.
-Ze leren benoemen wat ze meemaken en hoe ze zich kunnen ontspannen.

Begrippen die gebruikt worden in de training: O jee en Oké!, de stressladder, schrik!, de ruimte om je heen, de zintuigenboom en jezelf zijn.
De kinderen krijgen een eigen map en werkboek waarin alle werkvormen meegaan naar huis. Thuis kan dan het verhaal nog eens gelezen worden, de ontspanningsoefening samen worden gedaan en een spelletje worden gespeeld.

De training heeft een duidelijke structuur en opbouw, waardoor kinderen zich veilig kunnen voelen. De kinderen mogen Zijn en krijgen vertrouwen en groeiend inzicht in hun eigen Zijn.

De WIJZE OUDER cursus is bedoeld voor ouders en begeleiders van kinderen. De begeleiding kan plaatsvinden in groepjes met meerdere volwassenen of individueel.

Aan bod komt:
-de ontwikkeling van het kind
-de wijze waarop het kind de wereld kan ervaren
-wat heeft het kind nodig om evenwichtig in de wereld te staan
-communiceren met je kind
-hoe geef ik mijn kind een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en balans
-hoe ga je om me de emoties van je kind
-je afstemmen, ontspannen en prettig voelen in het contact met je kind